Koppeling met King

Met de webwinkel is het mogelijk om artikelen vanuit de King-voorraadadministratie te tonen via de website (eventueel met afbeeldingen). Ook kan worden aangegeven of een artikel op voorraad is en kan er een bestelling worden geplaatst. Per artikel kan worden ingesteld of het in het assortiment van uw webwinkel moet worden opgenomen of niet.
Elke wijziging in het artikelbestand van King, bijvoorbeeld een prijswijziging, of toevoeging of verwijdering van een artikel, worden direct doorgestuurd naar de webwinkel.

Wanneer bezoekers zichzelf aanmelden in uw website als nieuwe klant worden de gegevens door King geimporteerd. U krijgt in King een overzicht van 'prospects', dus van de bezoekers die graag klant willen worden. U heeft de mogelijkheid per prospect aan te geven of u de prospect accepteert of niet. Na acceptatie wordt de prospect toegevoegd aan het King debiteuren bestand en kunt u orders voor de klant verwerken. Indien u een aanmelding afwijst wordt de klant automatisch verwijderd uit de webwinkel.

Alle orders geplaatst in de winkel, zowel van nieuwe prospects als van bestaande debiteuren, worden door King als niet goedgekeurde openstaande orders geimporteerd. Per order kunt u aangeven of u de order accepteert of afwijst.
De orders bevatten alle details van de klant en van de door de klant bestelde artikelen.
Als u een nieuwe klant aanmelding afwijst worden de bijbehorende orders uiteraard ook verwijderd.

Voor de webwinkel koppeling met King is minimaal de versie King Artikelen vereist.

 

King - Bizzview koppeling

Vragen? Neem contact met ons op:

Bel ons op +31 (0)72 - 576 07 07 of vul onderstaand formulier in. We doen uiterste ons best u zo spoedig mogelijk van een antwoord te voorzien.

Naam
E-mailadres
Telefoon
Uw bericht
 
Stel uw BizzView webwinkel aanvraag zelf samen met de Webwinkel configurator.WebAdventure is de gezamelijke demo-webwinkel van IB-Vision en King Software.
:: Naar demo-webwinkel WebAdventure ::